A-Wurf of Bear Spirit

14.07.2015

5 Rüden / 2 Hündinnen

 

 

Vater: Qunack's Favor Yentlguy Yoker

Mutter:  Zyanya Koya van Eenthuis

 

 

 

 

 

 

Nr. 1: Hündin

 

 

Nr. 2: Rüde

 

 

Nr. 3: Rüde

 

 

Nr. 4: Rüde

 

 

Nr. 5: Rüde

 

 

Nr. 6: Rüde

 

 

 

 

 

Nr. 7: Hündin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayita
of Bear Spirit

(ay-it-ah)

 

Ayita = die Ersttanzende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achak Akai
of Bear Spirit

(ah-ch-ae-kh)

 

Achak = der Geist, Spirit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asstawis Anoki
of Bear Spirit

(asst-ah-wis)

 

Asstawis = geliebt werden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aapi Whitey
of Bear Spirit

(aah-bee)

 

Aapi = weiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awacir Sky
of Bear Spirit

(ah-wa-dschir)

 

Awacir = verschieden farbig sein, Schecke

 

 

 

 

 

 

 

Amahpiya Amar
of Bear Spirit

(ah-mah-bee-yah)

 

Amahpiya = jagt rote Wolken, wolkig

 

 

 

 

 

 

 

Aiyana
of Bear Spirit

(ei-ja-nah)

 

Aiyana = ewige Blüte, für immer blühend

 

 

 

 

 

Anoki ● Akai ● Yana ● Sky ● Spirit ● Whitey ● Amar

 

Qunack's Favor Yentlguy Yoker ● Jesse ● Qunack's Favor Wonderful Whirlwind

 

Zyanya Koya van Eenthuis ● Manusia's Boris ● Koya Cathinca van Eenthuis

 

Vater Yari  ● Spirit ● Akai

 

Anoki ● Whitey ● Sky

 

Amar ● Yana ● Mutter Zya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.